Depressie behandeling in Venlo: wat is een depressie?

Een depressie is een psychische aandoening en valt in de categorie stemmingsstoornissen. Iedereen kan een depressie krijgen, ongeacht leeftijd, achtergrond of geslacht. Ongeveer 19% van de Nederlandse bevolking tot 65 jaar heeft in het leven ooit last gehad van een depressieve periode. Van de vrouwen heeft 24% in haar leven ooit last gehad van een depressie. Bij mannen is dit met 13% iets minder. Depressieve klachten zijn soms lastig te herkennen door naasten of door een arts. Veel van de klachten kunnen ook te herleiden zijn tot iets anders en het hoeft niet altijd te duiden op een depressie. Toch zijn er vaak wel symptomen te merken bij de patiënt zoals:

  • Slecht slapen.
  • Lusteloos.
  • Somber.
  • Geen plezier.
  • Slechte concentratie.
  • Veel piekeren.

Van een depressie is te spreken als bovenstaande klachten een langere periode aanhouden. De diagnose kan alleen worden vastgesteld door een arts. Als de stemming tijdens een depressieve periode wordt afgewisseld met een extreem positieve stemming, dan is er sprake van een manische periode. Het wordt in dat geval een bipolaire stoornis genoemd. Er hoeft niet altijd een aanleiding te zijn voor een depressie, maar er kunnen wel oorzaken aanwezig zijn. Sommige mensen hebben aanleg voor depressieve gevoelens. Het ontbreken van zonlicht tijdens de winter of negatieve ervaringen in het verleden kunnen ook bijdragen aan het ontwikkelen van een depressie. Soms is er geen enkele oorzaak te vinden en dit is voor mensen met een depressie vaak erg frustrerend.  De gevolgen van een depressie moeten niet onderschat worden en het heeft vaak een negatieve uitwerking op lange termijn. Daarnaast is het erg lastig om zelfstandig verandering aan te brengen tijdens een depressie. Op zoek gaan naar hulp en de depressie behandelen kan dan uitkomst bieden. Depressie behandeling in Venlo helpt mensen daar graag mee op weg.

Wat doet depressie behandeling in Venlo?

Leny Jacobs is een energetisch en lichaamsgerichte psychotherapeut. Hij werkt met ervaringen die de patiënt in het leven heeft meegemaakt. Depressie behandeling in Venlo helpt de patiënt om verandering aan te brengen in een bepaald levenspatroon of denkwijze. Soms zit je zo diep in je depressie, dat dit zelf niet meer lukt. Depressie behandeling in Venlo biedt behandeling die past bij de patiënt. Op deze manier wordt de therapie op maat aangeboden bij depressie behandeling in Venlo. Depressie behandeling in Venlo leert de patiënt op welke wijze je met emoties om kunt gaan. Er wordt door depressie behandeling in Venlo ook gekeken naar de onderliggende oorzaak van de depressie, zodat de oorzaak ook kan worden aangepakt.

Depressie behandeling in Venlo en meer

Naast de mogelijkheid tot depressie behandeling in Venlo biedt Leny Jacobs met zijn Praktijk Welkom Thuis nog veel meer opties tot therapie en behandeling, waaronder fobie therapie, gezond gewicht therapie en burn-out therapie. Praktijk Welkom Thuis biedt ook spirituele psychotherapie. Hiermee wordt gewerkt met de energie van de mensen. Daarmee wordt in de aura’s gewerkt en is heling mogelijk. Indien je tegen problemen aanloopt in de familiaire sfeer, dan kan een familieopstelling eventueel werken. Ook daarin kan Praktijk Welkom Thuis uitkomst bieden. De praktijk van Leny Jacobs is geopend van maandag tot en met vrijdag. Via Skype geeft hij ook sessies, zowel in het Nederlands als Duitstalige sessies. Als je meer informatie wilt over depressie behandeling Venlo bezoek dan de website via leny-jacobs.nl. Op de website is, naast informatie over depressie behandeling Venlo nog meer informatie te vinden over de andere mogelijkheden van de behandelingen. Je kunt ook contact opnemen met Leny Jacobs via het telefoonnummer 077 382 4219 of per e-mail via leny@lenyjacobs.nl.